Stopnie ministranckie

Aspirant

Pierwszy stopień, który trwa 7 miesięcy. Podczas tego czasu aspirat poznaje podstawy liturgii oraz życia we wspólnocie ministranckiej. Podczas liturgii i nabożeństw nie zakłada jeszcze komży.
Kandydat
Okres 1 roku, w którym pogłębia on wiedzę o roku liturgicznym, używanych szatach i naczyniach liturgicznych. Poznaje dokładniej liturgię i uczy się służenia Bogu. Szatą liturgiczną jest komża.
Choralista
Najważniejszą funkcją choralisty jest dawanie znaków dzwonkami. Czyni to podczas wyjścia z zakrystii, trzykrotnie dzwoniąc dzwonkiem, który wisi przy drzwiach zakrystii. Oprócz tego uderza w gong i dzwoni dzwonkami podczas Przeistoczenia. W czasie formacji choralista uczy się śpiewu oraz odpowiedzi na wezwania kapłana podczas Mszy Świętej.
Ministrant Ołtarza
Najważniejszym zadaniem ministranta ołtarza jest służenie kapłanowi przez przynoszenie i podawanie darów oraz wcześniejsze ich przygotowanie. Dlatego też na zbiórkach formacyjnych poznaje wszystkie naczynia oraz szaty liturgiczne. Troszczy się również o to, aby były one otoczone wielkim szacunkiem.
Ministrant Światła
Do obowiązków ministrantów światła należy noszenie świec (akolitek) podczas procesji oraz w uroczystych Mszach Świętych.
„Posługa ministranta światła ma nie tylko aspekt praktyczny, jak oświetlanie i nadawanie bardziej uroczystego charakteru liturgii. Ma ona także wymiar symboliczny i teologiczny, zawarte są w niej bowiem dwa znaki. Ministranta niosący świece w świecznikach (akolitki) wskazuje nam na Chrystusa i na Jego światło obecne w nas. „Dwa znaki światła zrodziły się ze słów Chrystusa: Ja jestem światłem świata oraz Wy jesteście światłem świata. Istnieje ścisły związek międzytymi słowami, ale jest między nimi także istotna różnica. My jesteśmy światłem świata dlatego, że jest w nas światło Chrystusa. On jest Źródłem światła, a my kimś, kto Jego światło nosi w sobie. Prawda ta wyraża się w liturgii w taki sposób, że znak świecy stosowany jest wszędzie tam, gdzie dzieje się główna akcja liturgiczna wskazująca na działanie Chrystusa (procesja wejścia, odczytanie Ewangelii, liturgia ofiary i Komunia święta). Znak pochodni natomiast pojawia się jako symbol włączenia naszej ofiary w ofiarę Chrystusa i obecność Jego ofiary w nas. Dlatego można nieść pochodnie na czele procesji z darami, a potem ministranci, którzy je przynieśli, pozostają z nimi przy ołtarzu w czasie całej modlitwy eucharystycznej”
Ministrant Wody
Ministrant Krzyża
Pełni on zaszczytną funkcję podczas procesji i Drogi Krzyżowej, na których to niesie Krzyż. Szczególnym dniem posługi ministranta Krzyża jest Wielki Piątek, kiedy to podczas Liturgii Męki Pańskiej uroczyście wprowadza Krzyż do kościoła. W procesjach ministrant niesie krzyż pomiędzy ministrantami światła. Gdy przejście jest wąskie pozostaje on pół kroki za ministrantami światła
Lektor
Lektor to ministrant zajmujący się czytaniem Słowa Bożego podczas Mszy Świętej. Aby dobrze sprawować swoją funkcję, lektor musi stale poszerzać swoją wiedzę na temat Pisma Świętego celem jak najlepszego zrozumienia przekazywanych treści.
Ministrant Kadzidła
Funkcję kadzidła pełni zawsze dwóch ministrantów. Turyferariusz zajmuje się trybularzem (kadzielnicą), podaje go kapłanowi, a także sam okadza Najświętszy Sakrament. Ponadto dba o czystość trybularza. Natomiast nawikulariusz nosi „łódkę”, czyli ozdobny pojemnik na ziarenka kadzidła.
Ministrant Księgi
Ceremoniarz